Slide 1

Đầu tư

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP_Văn phòng đại diện chi nhánh thương nhân nước ngoài Việt Nam

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP_Văn phòng đại diện chi nhánh thương nhân nước ngoài Việt Nam

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam...
Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT_Mẫu văn bản đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT_Mẫu văn bản đầu tư ra nước ngoài

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Nghị định số 83/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài...
Nghị định số 135/2015/NĐ-CP_Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Nghị định số 135/2015/NĐ-CP_Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài...
Nghị định số 83/2015/NĐ-CP_Đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP_Đầu tư ra nước ngoài

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư...
Thông tư số 40/2015/TT-NHNN_Mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán

Thông tư số 40/2015/TT-NHNN_Mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức...
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT_Biểu mẫu thủ tục đầu tư

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT_Biểu mẫu thủ tục đầu tư

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Thông tư này quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư...
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Đầu tư

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư...
Luật số 67/2014/QH13_Luật Đầu tư

Luật số 67/2014/QH13_Luật Đầu tư

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh...
Thông tư số 11/2006/TT-BTM_Quy định về việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (BTM)

Thông tư số 11/2006/TT-BTM_Quy định về việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (BTM)

1. Cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp Giấy phép): a) Bộ Thương mại là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    6
  • Tất cả:
    590497

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top