Slide 1
Slide 2
Slide 3

Doanh nghiệp

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật hợp tác xã

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật hợp tác xã

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62 của Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13...
Luật số 23/2012/QH13_Luật hợp tác xã

Luật số 23/2012/QH13_Luật hợp tác xã

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Điều 2. Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã...
Thông tư số 121/2012/TT-BTC_Quản trị công ty cổ phần, công ty đại chúng

Thông tư số 121/2012/TT-BTC_Quản trị công ty cổ phần, công ty đại chúng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Điều 2. Giải thích thuật ngữ: Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6...
Quyết định số 337/QĐ-BKH_Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Quyết định số 337/QĐ-BKH_Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan: Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan...
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg_Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg_Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp: Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U; Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    2653286

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top