Slide 1

Hôn nhân gia đình

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP_Hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình...
Luật số 52/2014/QH13_Luật Hôn nhân và Gia đình

Luật số 52/2014/QH13_Luật Hôn nhân và Gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình...
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP_Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, Hôn nhân và Gia đình

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP_Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, Hôn nhân và Gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi...
Luật số 52/2010/QH12_Luật Nuôi con nuôi

Luật số 52/2010/QH12_Luật Nuôi con nuôi

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi...
Luật số 02/2007/QH12_Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Luật số 02/2007/QH12_Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình...
Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP_Hướng dẫn xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP_Hướng dẫn xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch dân sự: 1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật Dân sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân sự...
Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTP_Hướng dẫn Nghị quyết số 35/2000/QH10

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTP_Hướng dẫn Nghị quyết số 35/2000/QH10

1. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội, trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà chưa đăng ký kết hôn, nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn...
Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC_Hướng dẫn các tội phạm về hôn nhân và gia đình

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC_Hướng dẫn các tội phạm về hôn nhân và gia đình

1. Về tình tiết "đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”: Đối với các tội: "cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ” (Điều 146 BLHS); "vi phạm chế độ một vợ, một chồng” (Điều 147 BLHS); tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn” (Điều 148 BLHS)...
Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP_Hướng dẫn luật Hôn nhân và Gia đình

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP_Hướng dẫn luật Hôn nhân và Gia đình

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/6/2000 như sau: 1. Điều kiện kết hôn (Điều 9): Nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện quy định tại Điều 9...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    616655

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top