Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản mới

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT_Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT_Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Điều 2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây...
Thông tư số 02/2016/TT-BXD_Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Thông tư số 02/2016/TT-BXD_Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành...
Nghị định số 93/2016/NĐ-CP_Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định số 93/2016/NĐ-CP_Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định về điều kiện đối với các cơ sở sản xuất bán thành phẩm mỹ phẩm, thành phẩm mỹ phẩm và cơ sở đóng gói mỹ phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất mỹ phẩm); trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh...
Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT_Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT_Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành...
Nghị định số 87/2016/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy (sau đây viết tắt là mũ bảo hiểm). Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Nghị định này áp dụng đối với: a) Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình...
Nghị định số 80/2016/NĐ-CP_Thanh toán không dùng tiền mặt (Sửa đổi 110/NĐ-CP)

Nghị định số 80/2016/NĐ-CP_Thanh toán không dùng tiền mặt (Sửa đổi 110/NĐ-CP)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 4 như sau: “4. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là...
Nghị định số 72/2016/NĐ-CP_Hoạt động nhiếp ảnh

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP_Hoạt động nhiếp ảnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về hoạt động nhiếp ảnh và quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh. Điều 2. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam...
Thông tư số 97/2016/TT-BTC_Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Thông tư số 97/2016/TT-BTC_Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 1. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam...
Thông tư số 96/2016/TT-BTC_Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 96/2016/TT-BTC_Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 1. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam...
Thông tư số 95/2016/TT-BTC_Đăng ký thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC_Đăng ký thuế

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức...
Nghị định số 95/2016/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với...
Nghị định số 98/2016/NĐ-CP_Mang thai hộ (Sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015)

Nghị định số 98/2016/NĐ-CP_Mang thai hộ (Sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 10/2015/NĐ-CP)...
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP_Quản lý sử dụng con dấu

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP_Quản lý sử dụng con dấu

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội...
Quyết định số 1360/QD-BTTTT_Chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp

Quyết định số 1360/QD-BTTTT_Chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông”...
Công văn số 3124/TCT-KK_Giám sát hồ sơ hoàn thuế GTGT

Công văn số 3124/TCT-KK_Giám sát hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng: Tại Điều 17 Thông tư hướng dẫn: “1. Căn cứ quy định nghiệp vụ về quản lý thuế, quy trình hoàn thuế, cơ sở dữ liệu về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng...
Nghị định số 115/2016/NĐ-CP_Xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Nghị định số 115/2016/NĐ-CP_Xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp...
Nghị định số 114/2016/NĐ-CP_Lệ phí nuôi con nuôi

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP_Lệ phí nuôi con nuôi

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí; kinh phí thực hiện giải quyết...
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP_Sửa đổi một số chính sách thuế

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP_Sửa đổi một số chính sách thuế

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ...
Thông tư số 78/2016/TT-BQP_Quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Thông tư số 78/2016/TT-BQP_Quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng...
Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT_Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT_Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1. Thông tư này quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động)...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    13
  • Tất cả:
    2072855

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top