Slide 1

Văn bản mới

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP_Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01012019

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động...
Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC_Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả...
Luật số 35/2018/QH14_Luật sửa đổi một số điều liên quan đến quy hoạch

Luật số 35/2018/QH14_Luật sửa đổi một số điều liên quan đến quy hoạch

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ. 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: “Điều 6. Quy hoạch mạng lưới đường bộ 1. Quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch ngành quốc gia, bao gồm hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc...
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP_Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP_Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế....
Nghị định số 162/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với...
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP_Hướng dẫn về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử...
Thông tư số 35/2018/TT-BCT_Hoạt động của quản lý thị trường

Thông tư số 35/2018/TT-BCT_Hoạt động của quản lý thị trường

Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm: Xây dựng, ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra...
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật lao động

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP_Hướng dẫn luật lao động

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải...
Nghị định số 145/2018/NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung quy định về cơ chế thu và quản lý học phí

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung quy định về cơ chế thu và quản lý học phí

Bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí...
Nghị định số 144/2018/NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP...
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP_Quy định về luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP_Quy định về luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT_Khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT_Khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự...
Nghị định số 141/2018/NĐ-CP_Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp

Nghị định số 141/2018/NĐ-CP_Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh đa cấp

Hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng...
Nghị định số 138/2018/NĐ-CP_Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP_Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 1. Sửa đổi Điều 3 như sau...
Thông tư số 21/2018/TT-BYT_Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền dược liệu

Thông tư số 21/2018/TT-BYT_Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền dược liệu

Thông tư này quy định chi tiết các nội dung sau đây: 1. Tiêu chí xác định thuốc cổ truyền được miễn thử lâm sàng, miễn một số giai đoạn thử lâm sàng, phải thử lâm sàng giai đoạn 4, phải thử lâm sàng đầy đủ các giai đoạn tại Việt Nam và yêu cầu về...
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP_Chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP_Chữ ký số

Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ...
Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC_Xét xử khi có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi

Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC_Xét xử khi có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi

Thông tư này quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do...
Nghị định số 126/2018/NĐ-CP_Thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa của người nước ngoài

Nghị định số 126/2018/NĐ-CP_Thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa của người nước ngoài

Nghị định này quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam); trách nhiệm quản lý nhà nước đối với...
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP_Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    4
  • Tất cả:
    537859

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 90/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top