Slide 1

Tài chính - Ngân hàng

Nghị định số 39/2014/NĐ-CP_Hoạt động của các công ty cho thuê tài chính

Nghị định số 39/2014/NĐ-CP_Hoạt động của các công ty cho thuê tài chính

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính...
Quyết định số 2002/QĐ-BTC_Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Quyết định số 2002/QĐ-BTC_Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 180 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 16 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục...
Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH_Luật Chứng khoán

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH_Luật Chứng khoán

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhĐiểm neo: Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài...
Luật số 47/2010/QH12_Luật các tổ chức tín dụng

Luật số 47/2010/QH12_Luật các tổ chức tín dụng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài...
Luật số 49/2005/QH11_Luật các công cụ chuyển nhượng

Luật số 49/2005/QH11_Luật các công cụ chuyển nhượng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc...
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN_Quy chế cung ứng và sử dụng Séc

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN_Quy chế cung ứng và sử dụng Séc

Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 23/2011/TT-NHNN...
Nghị định số 159/2003/NĐ-CP_Cung ứng và sử dụng Séc

Nghị định số 159/2003/NĐ-CP_Cung ứng và sử dụng Séc

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng: Nghị định này quy định về việc cung ứng và sử dụng séc, bao gồm : cung ứng, ký phát, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán, truy đòi, khởi kiện và các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến séc do tổ chức cung ứng...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    1
  • Tất cả:
    2987587

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 217 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top