Slide 1
Slide 2
Slide 3

Văn bản mới

Công văn số 2307/VKSTC-V8_Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc bắt tạm giữ tạm giam

Công văn số 2307/VKSTC-V8_Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc bắt tạm giữ tạm giam

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 (BLHS năm 2015), Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành BLHS năm 2015; Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (BLTTHS năm 2015)...
Thông tư số 83/2016/TT-BTC_Ưu đãi đầu tư

Thông tư số 83/2016/TT-BTC_Ưu đãi đầu tư

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số...
Thông tư số 04/2016/TT-BKHDT_Biểu mẫu về doanh nghiệp công ích

Thông tư số 04/2016/TT-BKHDT_Biểu mẫu về doanh nghiệp công ích

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1. Thông tư này quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp...
Nghị quyết số 35/NQ-CP_Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP_Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới...
Nghị định số 37/2016/NĐ-CP_An toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP_An toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động...
Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA_An ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA_An ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự...
Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP_Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP_Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 (gọi tắt là Nghị quyết 19-2014) đề ra Mục tiêu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6 trên 6 chỉ tiêu môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 (gọi tắt là Nghị quyết 19-2015)...
Nghị định số 49/2016/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí, hóa đơn

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá: 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d và đ Khoản 1 Điều 3 như sau: “d) Tước có thời hạn Thẻ thẩm định viên về giá; đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá...
Nghị định số 47/2016/NĐ-CP_Lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP_Lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước...
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHDT-BTC_Trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHDT-BTC_Trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế, bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo cáo tài chính...
Nghị quyết số 144/2016/QH13_Lùi thời hạn áp dụng Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 144/2016/QH13_Lùi thời hạn áp dụng Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự

Điều 1: 1. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai...
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT_Xoá tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT_Xoá tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này quy định chi Tiết và hướng dẫn về căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp,...
 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    1534978

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 187 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top