Slide 1

Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

Thứ sáu, 30/09/2016 - 09:36 AM

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1.  Quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“Quy tắc”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. 
2. Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.  “Trung tâm” là Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam hoặc còn được gọi là Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh phòng thương mại và công nghiệp việt nam. 
2. Danh sách trọng tài viên” là danh sách trọng tài viên của trung tâm. 
3. “Hội đồng trọng tài” gồm ba trọng tài viên hoặc trọng tài viên duy nhất. 
4. “Nguyên đơn” gồm một nguyên đơn hoặc nhiều nguyên đơn; “Bị đơn” gồm một bị đơn hoặc nhiều bị đơn. 

Điều 3. Việc gửi thông báo, tài liệu; cách tính thời hạn 

1.  Thông báo, tài liệu do một bên gửi tới trung tâm phải đủ số bản để trung tâm gửi cho thành viên của hội đồng trọng tài mỗi người một bản, cho bên kia một bản và lưu một bản. 
2. Thông báo, tài liệu được trung tâm gửi tới các bên theo đúng địa chỉ do các bên cung cấp và có thể gửi bằng giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư điện tử, fax hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này. 
3. Thông báo, tài liệu do trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận vào ngày mà các bên đã nhận, hoặc được coi là đã nhận vào ngày giao nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với Khoản 2 Điều này. 
4. Thời hạn quy định trong Quy tắc này bắt đầu được tính từ ngày tiếp theo ngày mà thông báo, tài liệu được coi là đã nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Nếu ngày tiếp theo không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo; nếu ngày cuối cùng của thời hạn không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này kết thúc vào cuối ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Những ngày không phải là ngày làm việc trong thời hạn được tính vào thời hạn. 

Điều 4. Tham gia tố tụng trọng tài

1.  Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham gia tố tụng trọng tài. 
2.  Hội đồng trọng tài hoặc trung tâm, nếu hội đồng trọng tài chưa được thành lập, có quyền yêu cầu các bên cung cấp bằng chứng về thẩm quyền của người đại diện tham gia tố tụng trọng tài. 

Điều 5. Bắt đầu tố tụng trọng tài

     Tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày trung tâm nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quy tắc này.

Điều 6. Đơn khởi kiện 

1.  Một bên muốn khởi kiện ra trung tâm phải gửi đơn khởi kiện tới trung tâm. 
2. Đơn khởi kiện gồm các nội dung sau đây: 
a)  Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; 
b) Tên, địa chỉ của các bên; 
c) Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp; 
d) Cơ sở khởi kiện; 
e) Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của nguyên đơn; 
f) Tên của người được nguyên đơn chọn làm trọng tài viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ định trọng tài viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 hoặc Điều 12 của Quy tắc này. 
g)  Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp nguyên đơn là cá nhân. 
3. Kèm theo đơn khởi kiện phải có thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan. 
4. Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan phải được gửi đủ số bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy tắc này. 

Điều 7. Gửi thông báo và đơn khởi kiện

             Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trung tâm nhận được đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, các tài liệu khác có liên quan và phí trọng tài quy định tại Điều 33 của Quy tắc này, trung tâm gửi tới bị đơn thông báo, đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan.

 

Xem thêm

 


Tin cùng chuyên mục

 Kết nối với chúng tôi

 

 

 Đường đến credent

Bản đồ đường đi

 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    2
  • Tất cả:
    3085779

 VP1: 60/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0943117117 - 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP2: 11 Đặng Thế Phong, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM  

Điện thoại Hotline: 0903704871

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 VP3: 217 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP.Quãng Ngãi 

Điện thoại Hotline: 0973101101

Email Email: luatsu@tuvanluatvietnam.vn

Email Website: credent.net

 © Copyright 2016 www.credent.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top